Logo
Gwasanaeth

Gwaith Coed Gwaith Gwyrdd, Yr Hen Orsaf, Cwm-y-Glo.

Cliciwch yma i ddod o hyd i ni

cliciwch yma am ailgylchu

Cyflwyniad

Mae Gwaith Gwyrdd Menter Fachwen wedi bod yn creu cynnyrch crefftlaw o'r safon flaenaf ers 1996.   Mae Gwaith Gwyrdd yn safle'r Hen Orsaf yng Nghwm Y Glo dros ffordd i ty tafarn Y Fricsan.

Am restr lawn o’n nwyddau, cliciwch yma

Mae'r gweithdy yn cynhyrchu ystod o offer garddio cryf yn cynnwys meinicau picnic, deildai a cafnau plannu.

Rydym yn prynu coed yn lleol ac gyda'r sicrwydd eu bod yn dod o ffynhonellau cynaldadwy wedi eu cymeradwyo gan y FSC.

Rydym wedi ymrwymo i ail-gylchu ac yn cynhyrchu ystod o eitemau llai wedi ei wneud o goed wedi eu hadfer.  Mae rhain yn cynnwys byrddau adar, porthwyr a blychau nythu.  Mae croeso i chi gysylltu a ni am fwy o wybodaeth am y cynnyrch yma neu am unrhyw gynnyrch neu wasanaeth.

AIL GYLCHU DODREFN GARDD

                     

Os oes gennych hen ddodrefn gardd di-angen?  Mi fyddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw roddion, unai ddodrefn pren, neu haearn mewn unrhyw gyflwr, fel bo ni'n gallu eu hail-gylchu.

BYDD YR HOLL GYNNYRCH YN CAEL EI DRIN O DAN BWYSAU:

Oherwydd bod pren yn enghau a lleihau'n naturiol o ganlyniad i lefel lleithder, mae'n bosibl daw rhai craciau i'r golwg.  Mae hyn yn broses naturiol.  Gall cynlluniau a lliwiau amriwio ychydig.

Am restr lawn o’n nwyddau, cliciwch yma
neu os hoffech archebu, cysylltwch ag :
joinery@menterfachwen.org.uk